LAMINARIA

Laminaria is a project in 2 parts:
– the performance Theatrum Algaerium
– the webplatform Laminaria

Laminaria operates on the border between sapiens and fauna. It outlines possible futures in a new bio/techno/natural world, a universe that is at once terrestrial and aquatic, a prerequisite for future coexistence.


photocredits: vandenbussche-vandenbossche.com. Theatrum Algaerium

Theatrum Algaerium is een performance waarvan het ritme gedicteerd wordt door de zee. Vroeg in de ochtend en laat op de avond, tussen eb en vloed, stijgt het Algaerium op uit de zee. Metalen frames vormen een houvast voor fladderend wier en glazen kannen vullen zich met getijdenwater en algen en creëren verhalen geweven uit de draden van verleden, heden en toekomst. De 5 performers maken het publiek deel van het gebeuren door hen te betrekken in hun rituele handelingen en bieden hen delicatessen aan uit de zee. Ondertussen worden structuren, algen en kannen voorbij de vloedlijn in veiligheid gebracht voor de verzwelgende kracht van de repetitieve golven.
Theatrum Algaerium onderzoekt de grens tussen sapiens en fauna. Het schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie. In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?

Performers: AnneMarie Maes, Margarita Maximova, Mieke Franquet, Erland Jacobsen, Luc Steels.
De performance ging door op 5 augustus 2021 (tijdens Theater aan Zee), ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat (8:00/10:00 & 20:00/22:00) op het strand van Oostende, ter hoogte van volgende coördinaten:  51°13’30.3″N, 2°53’48.7″E.

Tussen de performances door werd het online project Laminaria voorgesteld in de strandcabine  ‘Pleasure Island Pavilion’ (zelfde coördinaten).

Laminaria, web platform

Het online project Laminaria (https://laminaria.annemariemaes.net) onderzoekt hoe de mens leeft met mariene ecosystemen. Het exploreert het verleden, heden en toekomst van de Noordzee, de Venetiaanse Laguna, de Atlantische Oceeankusten en de Waddenzee via verhalen en mythen die onstaan zijn in de loop der jaren, en door nieuwe verhalen te maken samen met het publiek. Het project manifesteert zich onder verschillende vormen. De basis is een levend archief; dit archief wordt ontsloten tijdens workshops, performances en tentoonstellingen.
Samen met het publiek meanderen we op een associatieve manier door ons levend archief en creëren we een narratief dat geweven is uit de draden van verleden, heden en toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken exploreren we de zeeën en de organismen die ze bevolken: biologisch, natuurkundig, geo/bio/politiek, en op gebied van materialen, voedsel, medicijnen en energie …
Voor de visualisatie gebruiken we verschillende formaten: research teksten, verhalen en mythes, fotoos/films, tekeningen, herbaria, …
Het is een project dat organisch groeit over de maanden en geo-locaties heen, en stilaan een net/werk vormt dat zich zowel lokaal als internationaal ontwikkelt.

Concept, content en scenografie van de 2 delen werden verzorgd door So-on vzw, terwijl Studio Stelluti de productie en administratie voor zijn rekening nam. De logistiek ter plaatse was in beheer van Pleasure.Island.Oostende.

De communicatie voor de projecten werd verzorgd ism Pleasure Island, via mailinglists en sociale media. De opkomst was enorm en het publiek enthousiast. Fotoos warden achteraf druk gedeeld op de socials. Er volgt nog outreach via een essay van Anna Luyten (Een archief in Beweging) en een bijdrage van Max Borka in HART magazine.


Kunstenaar: AnneMarie Maes, ism. Margarita Maximova, Mieke Franquet, Erland Jacobsen, Luc Steels (performance) en Guido Lucassen (online platform).
Productionele- en Technische ondersteuning: Guido Lucassen, Erland Jacobsen
Productie: Studio Stelluti – https://stelluti.art/laminaria
Ondersteund door een Culturele Activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid