about STUDIO STELLUTI


Studio Stelluti produces artistic works and events involving an interaction between art and science. The projects use different media (music, opera, performance, painting, media art, theatre) and the science covers a variety of disciplines (biology, computer science, complex systems, linguistics), but there is always a strong technical and conceptual input from Artificial Intelligence.

    _____

Studio Stelluti realiseert kunstwerken en evenementen waar een interactie tussen kunst en wetenschap aan te past komt. De projecten bestrijken verschillende media (muziek, opera, performance, schilderkunst, mediakunst, teater) en de wetenschappelijke inbreng komt uit verschillende disciplines (biologie, computerwetenschappen, wetenschap van complexe systemen, taalkunde), maar er is wel altijd een sterke technische en conceptuele input vanuit de Artificiële Intelligentie